علت بیماری های کبد چرب چیست؟

علت بیماری های کبد چرب چیست ؟ با تجمع چربی در ناحیه کبد، بیماری کبد چرب ایجاد می شود؛ وجود مقدار کمی چربی در ناحیه کبد امری طبیعی است اما اگر تجمع چربی از میزان مشخصی در کبد بالاتر برود، مشکلاتی برای فرد ایجاد می شود. کبد از ارگان های اصلی بد…