مراقبت های بعد از انجام آزمایش خون

مراقبت های بعد از انجام آزمایش خون دلایلی که می تواند منجر به کبودی محل خونگیری گردد: ماساژ دادن محل خونگیری: از ماساژ دادن محل نمونه  پرهیز کنید و فقط با قرار دادن پنبه یا گاز خشک و فشارملایم حداقل 5 دقیقه مانع خونریزی شوید. وحتی اگر هنگام …

منظور از ناشتا بودن چیست؟

همه آزمایشها نیاز به آمادگی قبلی ندارند، اما انجام بیشتر آزمایش ها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می شود. شاید پرسشی که از سوی بیماران مطرح می شود مسئله ناشتایی است. بدیهی است که شما …